Investor

Investor Relations

Mediabørs Danmark har kontakt med mange foreskellige nye innovative medieprojekter, hvor
der er behov for kapital udover det som reklameindtægterne initielt kan give.

Vi hjælper disse medieinnovatorer med forretningsplanlægning og professionel salgsbudgettering
via vores medieudviklingsværktøjer – Mediavalidator® og MediaKickStart®

Er du interesseret i at investere i innovative medieprojekter, så kontakt René Bang Hansen på
33 91 11 11 eller email rbh@mediabors.dk